Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Historie, působnost

Sdružení dovozců zemědělské techniky vzniklo v roce 1994 jako zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají dovozem a prodejem zemědělské techniky a dalších právnických osob, které mají se Sdružením společné zájmy.

Hlavní náplní činnosti Sdružení dovozců zemědělské techniky je zastupování společných zájmů členských firem především ve vztahu ke státním orgánům, dalším sdružením, institucím a zemědělské veřejnosti. Jde o konzultace při tvorbě a úpravě zákonů, uvádění dovážených výrobků na trh, vzájemnou výměnu informací a zkušeností při zachování konkurenční atmosféry a zásad svobodného trhu, dále o zastupování společných zájmů v oblasti výstavních akcí a předvádění strojů, ochranu hospodářské soutěže a zamezení vzniku nekalé konkurence. Významnou činností je zpracovávání statistických dat o prodejích zemědělské techniky v České republice. Sdružení poskytuje svým členům informační servis o změnách v legislativě, o novinkách a o výsledcích vyhodnocování statistiky prodejů, které přímo ovlivňují hospodářskou činnost členů.

Od roku 1998 je Sdružení dovozců zemědělské techniky členem evropské asociace obchodníků se zemědělskou technikou CLIMMAR (Centre de Liaison International des Marchands de Machines Agricoles et Réparateurs), jehož sekretariát je v sídle nizozemské asociace. Získané poznatky a zkušenosti podobných sdružení v jednotlivých členských státech s prodeji zemědělských strojů a traktorů, s výkupem a prodejem použitých strojů, vzděláváním prodejců, servisních pracovníků a obsluh včetně etiky prodeje jsou plně využitelné i v našich podmínkách.

Sdružení je otevřené dalším zájemcům, kteří v našem oboru podnikají. Máme zájem především o aktivní firmy, ať malé či velké, které obchodují seriózně a zákazníkům poskytují poradenství, dobré obchodní služby a servis na vysoké úrovni.

Členské firmy Sdružení jsou nosnými firmami při organizaci výstav a veletrhů. Veletrh zemědělské techniky Techagro v Brně a výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích jsou vždy tradičním setkáním výrobců a prodejců zemědělských strojů a traktorů s jejich zákazníky.

Sdružení spolupracuje při organizaci celostátních předvádění zemědělské techniky pro odbornou veřejnost, jako je „Den zemědělce“ – např. sklízecí technika pro sklizeň obilovin a řepky, pro sklizeň pícnin, aplikační technika, soutěže manipulátorů spojené s předváděním a další.

Současná úroveň traktorů, zemědělských strojů a technologických linek umožňuje plnit požadavky zemědělství na zajištění kvalitní rostlinné a živočišné výroby, při současném zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a rozvoje venkova. Stroje, vybavené snímacími a vyhodnocovacími elektronickými prvky a systémy jsou investičně náročné, k rozhodování o jejich pořízení je proto potřeba přistupovat uváženě. Členové Sdružení dovozců zemědělské techniky jsou při zpracování podkladů, nezbytných k žádostem o využití prostředků z národních a evropských zdrojů, do spolupráce se zemědělci plně zapojeni.

Sdružení dovozců zemědělské techniky za 25 let své činnosti dokázalo, že je významnou organizací podílející se rozhodujícím způsobem na technické úrovni zemědělství České republiky.