Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Historie, působnost

Sdružení dovozců zemědělské techniky vzniklo v roce 1994 jako zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají dovozem a prodejem zemědělské techniky a dalších právnických osob, které mají se Sdružením společné zájmy.

Hlavní náplní činnosti Sdružení dovozců zemědělské techniky je zastupování svých členů ve věcech společného zájmu, a to především ve vztahu ke státním orgánům, jiným sdružením, zemědělské veřejnosti a dalším subjektům. Jedná se o konsultace při tvorbě a úpravě zákonů, uvádění dovážených výrobků na trh, vzájemná výměna informací a zkušeností v dohodnutých oblastech zájmů, při zachování konkurenční atmosféry a zásad svobodného trhu. Dále se jedná o řešení společných zájmů v rámci výstavních akcí a předvádění strojů, ochranu hospodářské soutěže a zamezení vzniku nekalé konkurence. Významnou činností je zpracovávání statistických dat o prodeji zemědělské techniky v České republice. Sdružení poskytuje informační servis svým členům o změnách v legislativě, o novinkách a o výsledcích statistiky prodejů, které přímo ovlivňují činnost členů.

Od roku 1998 je Sdružení dovozců zemědělské techniky členem mezinárodní organizace, sdružující evropské národní organizace obchodníků se zemědělskou technikou – CLIMMAR (Centre de Liaison International des Marchands de Machines Agricoles et Réparateurs, jehož sekretariát je v sídle nizozemské asociace). Získané poznatky z práce jednotlivých členských států v oblasti nových metod prodeje zemědělských strojů a traktorů, výkupu a prodeje použitých strojů, vzdělávání prodejců, servisních pracovníků a obsluh včetně etiky prodeje (boj s nekalou konkurencí) a další jsou plně využitelné i v našich podmínkách.

Sdružení je otevřené dalším zájemcům, kteří v našem oboru podnikají. Máme zájem především o aktivní firmy, ať malé či velké, které obchodují seriózně a poskytují zákazníkům poradenství, dobré obchodní služby a servis na vysoké úrovni.

Členské firmy Sdružení jsou nosnými firmami při organizaci výstav a veletrhů.
Veletrh zemědělské techniky Techagro v Brně a výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích jsou vždy tradičním setkáním výrobců a prodejců zemědělských strojů a traktorů s jejich zákazníky.

Sdružení každoročně spolupracuje při organizaci celostátních předvádění rozhodující zemědělské techniky pro zemědělskou veřejnost, jako je „Den zemědělce“ – např. sklízecí technika pro sklizeň obilovin a řepky, pro sklizeň pícnin, aplikační technika, soutěže manipulátorů spojené s předváděním a další.

Současná úroveň traktorů, zemědělských strojů a technologických linek umožňuje splnit požadavky zemědělství na zajištění kvalitní rostlinné a živočišné výroby, při současném zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a rozvoje venkova. Stroje, vybavené snímacími a vyhodnocovacími elektronickými prvky a systémy jsou samozřejmě investičně náročné. K rozhodování o jejich pořízení je proto potřeba přistupovat uváženě. Členové Sdružení dovozců zemědělské techniky jsou plně zapojeni do spolupráce se zemědělci při zpracování podkladů, nezbytných k žádostem o využití prostředků z národních a evropských zdrojů.

Sdružení dovozců zemědělské techniky za 20 let své činnosti dokázalo, že je významnou organizací podílející se rozhodujícím způsobem na technické úrovni zemědělství České republiky.